Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Antropozófia02

 

 

                             ANTROPOZÓFIA

  Az antropozófiai bölcsesség adja meg számunkra az élet helyes szemléletét. Az antropozófus érzékfeletti megismerésre törekszik és ez bensőjében teljesen magától alakul ki. Kutatásának alapja a megismerő és akarati képesség megerősítése.

  A gondolatok útján kell kifejlesztenünk a megismerés teljességét, mely egyúttal az akarat fejlődése is lesz. Fel kell emelkednünk az érzékfelettihez az antropozófia megismerő módszereivel. A szellemtudomány fényében felviláglik az élet valódi mivolta, karmánk szerepe életünkben. A természetet, a fizikai világot nem szemléljük helyesen, ha csak a külsőségeit tekintjük. Minden fizikait szellemiség hat át, életet adva neki, elevenséggel tölt meg. Csak ha így tekintünk a világra, akkor fogjuk fel helyesen a létezés igazi működését. Bele kell helyezkednünk egész lelki mivoltunkkal a dolgok mélyébe, a legapróbb részletekig megvizsgálva a benne zajló folyamatokat, tudatosan áttekintve eredetét.

  "Az antropozófia a meditálásban olyan belső élményt ad, melyben az ember gondolkodva nem veszíti el az érzéki világot, hanem megnyeri a szellemi világot!"

                   ( Rudolf Steiner )

  Énünkben a világ mint szellem jelenik meg, érzéki világunkban szintén az Én működik, hiszen érzékeinkkel az Én által tapasztalunk. Mélyebb átélésnél az ember számára saját bensőjében megmutatkozik egy valóságos szellemi lény, melyet a szokásos ön-szemléléssel eddig nem érzékelhetett. Ugyanígy a világ dolgainak összefüggésében is fellelhető ilyenfajta szellemiség, melyek között mély kapcsolat van.

   Belső megismerésünk és belső szabadságunk által érthetjük meg Rudolf Steiner akaratát, melyet az antropozófia szellemi jelképe, az Alapkő által adott a világnak. Ez az Alapkő a legmagasabb szellemi hatalmak által lett megalkotva. Éteri mivoltából eredően téren és időn kívül áll, ezért bárki számára hozzáférhetővé válik, aki képes szívébe beültetni azt a szellemi iskolázás révén.

 

   1923.december 25-én Dornachban, az Általános Antropozófiai Társaság megalapításakor, a Karácsonyi Ülés alkalmával lett az Alapkő behelyezve a szellemi világba, azzal a céllal, hogy rajta keresztül egy Új Hierarchia jöjjön létre, mely az emberiség alkotta három hierarchiával kiegészíti a már meglévő kilencet. Az imagináció, az inspiráció és az intuíció útján kell ennek beteljesednie. Szellemi átéléssel az Alapkő megsűrűsödve egy pentagonális-dodekaédert formáz, melyet szívünkbe fogadva, mély lelkiséggel átitatva, tudatos szellemi élménnyé formázhatunk. Rudolf Steiner e reggelen ezekkel a szavakkal szól az Alapkőről . “Ekkor lelki szemeink előtt fel fog fényleni az Alapkő, az az Alapkő, amely világember

szeretetből áll, amely képszerűségét a világ-ember imaginációjából nyeri, formáját a világember

gondolatokból alkotja és ebből meríti majd tündöklő fényét is, és minden pillanatban,

amikor erre a mostani pillanatra emlékezni tudunk, meleg, serkentő hatású fénnyel sugározza át

minden cselekedetünket, érzésünket, akaratunkat és gondolatunkat.”

       <<Vissza                                                                                          Tovább>>